تثبیت-نام-تجاری-چیست

تثبیت نام تجاری چیست ؟

از نظر داد و ستد ، تثبیت نام تجاری یک کالا در بازار ، به مثابه داغ کردن چهارپایان مزرعه است .

طراحی این عمل باید با هدف جداسازی گاوهای شما از گاوهای سایر مزارع و چهارپایانتان از سایر چهارپایان باشد ، حتی اگر همه این چهارپایان مشابه به نظر می رسند .

یک طراحی موفق بر محور مفهوم منحصر به فرد بودن شکل می گیرد . و مفهومی را در ذهن مصرف کننده می آفریند که ماورای سایر کالاهای مشابه در بازار است .

آیا یک نام تجاری موفق  ، همه کس را به خود جذب می کند ؟ همین خصوصیت تک بودن ، دلیل عمده این نکته است که نمی تواند علاقه همه کس را به خود جلب کند .

حتی برای برند آنلاین شما این مسئله صدق میکند و بایستی در بازاریابی محتوا و تدوین کمپین های محتوا محور مد نظر قرار بگیرد.

با این حال ، توسعه این مفهوم و گسترش جلب توجه گروه های بیشتر ، گرایش های مطلوب بازاریابی را تشکیل می دهند . نیروهایی که برای افزایش سهم بازار یک شرکت در تلاش اند ، همان هایی هستند که نقش و نفوذ تثبیت نام تجاری را نادیده می گیرند .

چگونگی کنترل این نیروها ، چه در درون و چه در بیرون یک شرکت ، یکی از موضوع های اصلی کانتنتینو میباشد که همواره برای طراحی کمپین ها و خلق محتواها مرتبط مد نظر قرار میدهد.

مطالب مرتبط

نظر بدهید ...