40-سالگی

از نوستالژی هم بگذریم که گذشتنی نیست در دوره زمونه ای زندگی می نمائیم که  یاد گذشته ها و مکان هایی که قدمت دارند میتواند روح پر تنش امروزه ما را که از روزمرگی مان نشات گرفته است را آرام نماید.

برای همین این بار ۴۰ سالگی سراغ  تمام رستوران ها ، کافه ها ، بستنی فروشی ها ، سفره خونه ها و شیرینی فروشی هایی میرود که بالای ۴۰ سال قدمت دارند.

و شما این ۴۰ ساله ها معرفی مینمائید و در پایان برایتان سوپرایز داریم.

کافی است این بالای چهل ساله ها رو معرفی نمائید.

فقط موارد ذیل را رعایت نمائید

یک عکس و سه نکته ای که آن محل دارد.