%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%a8-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa

ضرورت توجه به مخاطب و همچنین حریم شخصی اش

توجه به مخاطب تان ضروری است ولی حواستان به حریم شخصی اش باشد.

فروشنده‌ واقعی کسی است که تعادلی میان صمیمت و حرفه‌ای بودن در روابط کاری خود ایجاد می‌کنند نه آنکه کت و شلوار بر تن داشته، و دستش را روی شانه شما می‌گذارد و به گونه‌ای برخورد می‌کند که انگار سعی دارد صمیمیت بیش از حدی با شما بر قرار کند و شما احساس خوبی را تجربه نمیکنید زیرا گویا کسی وارد حریم شخصی تان شده است. هر جا مخاطبی وجود دارد که هدفتان جلب توجه آن میباشد ، تمامی اصول بازاریابی و فروش در آن صدق میکند.

در دنیای محتوا هم چنین اصلی صدق می‌کند و اکثر افرادی که در این زمینه به فعالیت می‌پردازند، معتتقدند که مخاطبان دوست ندارد که در محتوای پیش روی مخاطب از مسائل شخصی‌اش سخنی به میان آید. در صورتی که اکثر افراد دوست دارند محتوا فقط آنها را مورد خطاب قرار دهد.

اکثر مخاطبان وقتی که با واژه‌هایی چون “شما” و “برای شما” مواجه می‌شوند، به شدت ذوق زده شده و ترقیب می‌شوند که بیشتر به بازی شما ادامه دهند.

مخاطبان می‌خواهند که با آنها مستقیما صحبت شده و به آنها این فرصت داده شود که بیشتر مورد توجه قرار گیرند و به این منظور کافیست حساب شده آنها را مورد خطاب قرار دهید؛ نه اینکه بیش از حد وارد زندگی شخصی آنها بشوید.

در خصوص این مقوله بیشتر صحبت خواهیم کرد و مصداق های آن را بیان میکنیم.

 

نویسنده : محمد ابریشمی

مطالب مرتبط

نظر بدهید ...