Content Designer & Content Producer

طراح محتوا و تولید محتوا

طراح محتوا بجای نویسنده و مولف

ابتدا باید عصر محتوا را تعریف کنیم و یا بهتر بگویم بپذیریم که در عصر محتوا به سر میبریم عصر محتوا عصری است که هم از منظری نقش اساسی در دنیای ما ایفا میکند و هم از منظر کیفی و کمی ابعاد بسیار گسترده تری پیدا نموده است.
در بسیاری از مباحث آینده پژوهی به آمار و اطلاعاتی اشاره میگردد که حاکی از آن است که در دهه های گذشته محتوایی به میزان کل قدمت فرهنگ بشر تولید شده است.
امروزه در خصوص بسیاری از حوزه ها محتوای قابل توجهی از بعد کمی و کیفی تولید شده است.
در نوک پیکان علم همواره تولید دانش برای ناشناخته ها جود دارد و مطمئنا تولید علم همواره الزامی و غیر قابل اجتناب است ولی در خصوص خیلی از مباحث از جمله علوم انسانی مانند فلسفه ، مارکتینگ ، برندینگ ، اخلاق و غیره به قدری تولید محتوا صورت گرفته است که مخاطبان دچار سردرگمی شده اند.

 

ما در علوم انسانی و انتزاعی به قدری شاهد تولید محتوا بوده ایم که مخاطب عام این حوزه ها در میان این همه صدا دچار سردرگمی شده است.

 

محتواهای تولید شده در یک حوزه در عین حال که گسترده و وسیع است ، در خیلی از مواقع دارای مغایرت های اساسی با هم هستند.
تکثر و ازیاد محتوا باعث گردیده شاهد بوجود آمدن راهکارها و ادبیات جدیدی در این حوزه باشیم.
در حال حاضر عبارت طراح محتوا را تعریف مینمایم.

 

طراحی و تولید محتوا

 

در جایی که ما خواهان آن بودیم تا دنیای خود را شناخته و آنرا بسازیم به تولید محتوا روی آوردیم و عباراتی مانند تولید علم ، تولید محتوا ، نویسنده و مولف شکل گرفت.
در حال حاضر طراح محتوا را نیاز داریم . به عنوان مثال در بحث مارکتینگ به قدری تولید محتوا شده است که حرف های بسیاری زده شده است که مخاطبان در حال حاضر مشکل نبود اطلاعات راندارند بلکه نیاز دارند تا کسی از میان این همه صحبت و محتوا ، نگرش و سبکی را دیزاین ، طراحی و خلق نماید.
مطمئنا هنوز نیاز به پیشبرد و تولید علم در این حوزه ها را داریم لکن مخاطبان نیاز دارند تا کسی پیدا شود و بتواند از میان این همه محتوا ، حرفی تازه بزند و سبکی را طراحی کند و از بین این همه صداهای بی موزون و گاهی مغایر با یکدیگر ، یک هارمونی و یک موسیقی دلنواز خلق کند.

 

طراح محتوا از میان انبوه صدا های موجود و ناموزون میتواند یه ریتم مغز نواز را خلق کند و مخاطبانش شاهد یک هارمونی پر مفهوم باشند.

 

لذا این تخصص که به زودی شاهد نیاز هرچه بیشتر آن خواهند بود با نام طراح محتوا به جای نویسنده و مولف پا به عرصه وجود نهاده و کار اصلی آن که به مانند هنرمند میباشد انتخاب و گزینش محتواها و قراردادن آن در کنار یکدیگر است به طوریکه در پایان شاهد یک ریتم و هارمونی مغزنواز باشیم. این شخص بایستی اشراف کامل بدان حوزه داشته باشد و با هنر علم و تجربه خود سبک تازه ای را از آن حیطه بخصوص خلق نماید.

طراح محتوا از عبارت های اختصاصی است که توسط محمد ابریشمی از موسسان کانتنتینو مطرح گردیده است و مفهوم . عبارتی تازه و جدید از ادبیات مدیریت و بازاریابی محتوا می باشد.

کانتنتینو سعی دارد تا در خصوص استراتژی و بازاریابی محتوا نظریه های نوینی را پایه ریزی نماید.

 

نویسنده :

محمد ابریشمی

linkdin

 

 

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید ...