طرح جامع برگزاري مسابقات سالیانه سفر ه هاي ایرانی

یکی از مهمترین کنوانسیونهاي مهم یونسکو قلمرو خوراك و نظام غذایی یک قوم و جامعه میباشد که شامل الگوهای اجتماعی و فرهنگی ، آداب و رسوم سفره و چینش آن و جشن های قومی و ملی غذاهاي آیینی مذهبی و غیر مذهبی است.

مسابقات فرهنگی هنري سفره هاي ایرانی با همکاری لقمه و کانتنتینو پا به عرصه وجود نهاد و چهار آیین فراگیر در زندگی امروز ایرانیان را مدنظر قرار داد.

یک سال با چهار مناسبت ملی و مذهبی و چهار سفره نمادین

نوروز و سفره هفت سین نماد آیین نوروزي

رمضان و سفر ه افطاري نماد عبادت

محرم و سفره حسینی نماد نذورات و اطعام

سفره یلدا نماد همنشینی و شب نشینی بلندترین شب سال ما ایرانیان است.

ما این نماد ها را به نام سفره های ایرانی خوانده ایم

از سال ۱۳۸۷ و طی شش سال به صورت مداوم ۱۸ مسابقه ملی برگزار شد و قریب به ۱۰ نمایشگاه داخلی و خارجی برپا شده است که بیش از ۴۰۰۰ عکاس ایرانی از داخل و خارج از کشور در آن شرکت کرده و قریب به سی تن از اساتید شناخته شده و برجسته عکاسی به داوري این مسابقات نشستند.

میزان مشارکت در این مسابقات تخصصی

از سال ۸۷ تا سال ۹۲

تعداد دوره برگزاری شده : ۱۸

تعداد فریم های شرکت کننده :۱۱۳۵۰

تعداد منتخبین : ۵۳۰

تعداد برگزیدگان : ۵۲

تعداد داوران :۲۸

sofrehaبرگزاري بیش از سیزده نمایشگاه در ایران و ترکیه با حضور هنرمندان و مدیران ارشد و اصحاب رسانه در مراکز مهم فرهنگی و هنري کشور

برگزاری این رویداد از مصادیق مهم تولید محتوا توسط این تیم میباشد.

سند ثبت مالکیت معنوي طرح مسابقات فرهنگی هنري سفره هاي ایرانی اسلامی به نام آقای محمد صالح حجت الاسلام ثبت گردیده است.

اساتید و هنرمندانی که با رویداد سفره ها همکاری داشته اند:

مجتبی آقایی ، محمد مهدي رحیمیان ، سید فرزاد هاشمی ، دکتر محمد ستاري ، سید عباس میرهاشمی، اسماعیل عباسی، افشین شاهرودي ، سیف ا.. صمدیان

مزایای تبلیغاتی رویداد سفره ها برای حامی گران آن

حضور مسئولین بلندپایه فرهنگی ملی و بین المللی

تبلیغات وسیع

رسانه هاي مکتوب

رسانه هاي دیجیتال

شبکه هاي تلویزیونی

بیلبوردهاي شهري

مراحل اجرای جشنواره

تشکیل شورای سیاست گذاری

انتخاب دبیر هنری و علمی

تشکیل دبیرخانه و تقویم اجرایی جشنواره

تهیه و نگارش آیین نامه و متن فراخوان

انتخاب شوراي انتخاب و داوران

اطلاع رسانی و اجرای فراخوان ۳۶۰ درجه

شامل برگزاری نشست خبري ، انتشار فراخوان از طریق سایت جشنواره، سایت هاي تخصصی عکاسی و فیلمسازي، انجمن هاي عکاسی و سینمایی، نشریات تخصصی و مطبوعات کثیرالانتشار در سطح کشور، تبلیغات محیطی و گزارش ها و گفتگو هاي رادیویی و تلویزیونی.

دریافت اثار ارسالی

انتخاب و داوري آثار

برگزاري نمایشگاه عکس

برگزاري مراسم افتتاحیه، اختتامیه و اهداء جوایز

رونمایی و انتشار کتاب عکس سال و لوح فشرده آثار ویدئویی

برگزاري کارگاه تخصصی

ارکان اصلی دیده شدن اسپانسر های رویداد سفره ها

نشست های خبری

رسانه های جمعی و اقلام تبلیغاتی

زمان نمایش آثار

شبکه های اجتماعی

تبلیغات محیطی

 

Save

Save

Save

Save

Save