رفاقتی-پایدار-بین-seo-و-بازاریابی-محتوایی-رمز-موفقیت-ما-است-؟

رفاقتی پایدار بین بازاریابی محتوا و seo رمز موفقیت ما است ؟

بازاریابی محتوا همان هنربرقراری ارتباط و ایجاد اعتماد در ذهن مخاطب ها است به طوریکه اگر صاحبان یک کسب‌‌و‌کار، محتوا ارزشمند را به صورت دائم در اختیار مشتری قرار دهند، دریافت کنندگان محتوا هم به پاس حس اعتماد و تعلق که به تولید کننده محتوا دارند، تبدیل به مخاطب و مشتریانی دایمی می شوند. از

پست های فراگیر یک وبلاگ

طراحی مرسوم پست های فراگیر یک وبلاگ

وبلاگ ها از مهم ترین جنبه های بازاریابی محتوا هستند. امروزه بازاریابی محتوا دخل تبلیغات مستقیم را آورده است. ممکن است با انتشار یک محتوای فراگیر ، مخاطب شما تبدیل به مشتری شود ولی چگونه یک پست میتواند به محتوایی فراگیر تبدیل شود. ممکن است شما سعی کنید شروع به نوشتن یک پست برای وبلاگتان